3. Dacă închirierea încetează datorită încălcării contractului de către proprietar, chiriaşul trebuie să înapoieze echipamentul proprietarului. 2. Dacă proprietarul încalcă contractul, chiriaşul poate pune capăt contractului de închiriere. prin acest contrat de închiriere şi după_zile de la Data la Care chiriaşul îl 1. (numele avocatului), Care îl reprezintă PE proprietar la încheierea contractului _. Proprietarul va plăti costurile rezonabile légat de returnarea echipamentului. Chiriaşul păstrează dreptul de a fi despăgubit în conformitate de legile româneşti pentru încălcarea de către proprietar a contractului de închiriere. Eu, nume Proprietar, închiriez de la S.C.

” _ “S.R.L. reprezentată prin asociat UNIC şi administrateur nume Administrator, următoarele bunuri mobile: tracteur U651, Cu troliu şi sapă, Tractor U650, Disc Mare și plug, Vagon dortoirs ou Cu șase Paturi, aragaz şi butelie, ferăstrau circulaire Posch EasyCut, pentru o perioadă de 1 an, Începând de azi données autentificării prezentului Contract şi pana la Data de _, Cu chiria arătată mai sus şi în condiţiile prezentului contrat. Între subscrisa, S.C. ” _ “S.R.L. cu sediul în _, judeţul _, persoană Juridică Română înmatriculată în Registrul comerţului Sub Nr. J_, COD UNIC de înregistrare _, reprezentată prin asociat UNIC şi Administrator administrateur nume, Cu domiciliul în _, judeţul _, CNP _, în calitate de proprietară şi subsemnatul, nume Proprietar, Cu domiciliul în _, judeţul _, CNP _, în calitate de chiriaş, a intervenit următorul Contract de închiriere: în afara sediului, toate societăţile comerciale mai au nevoie de echipament pentru a putea funcţiona, iar ACELE societăţi care nu au posibilităţi Risco să achiziţioneze active cum ar fi terenuri, clădiri, echipament plătind Bani, trebuie să recurgă la contractul de închiriere pentru echipamentul de Care are nevoie. Cu excepţia situaţiei în Care proprietarul sau chiriaşul au pus capăt acestei închirieri datorită unei încălcări a contractului, la sfârşitul perioadei de închiriere chiriaşul va înapoia proprietarului echipamentul la_sau în Alt Loc menţionat de proprietar, Care se află la o distanţă rezonabilă faţă de sediul chiriaşului. Predarea imobilului către chiriaş se va face cel mai târziu la Data de. Prezentul Contract conţine Două pagini şi s-a încheiat în Două exemplare, astăzi fiecare parte intrând în posesia unui exemple DIN contrat.